UW PRIVACY 

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die u, nadat ik het u gevraagd hebt en met uw mondelinge toestemming, zelf aan mij verstrekt heeft. 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: 

Als uw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden: 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

 

PRIVACY OP DE ZORGNOTA 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

 

Lizabeth Brouwer-Hiemstra
Klassiek Homeopaat®

Hiemstra Homeopathie 
Puoldyk 74,
9035 VC Dronrijp

Telefoon: 06-23578572 

Rekeningnummer: NL 59 Rabo 0342439839 
TNV. L Hiemstra 

Email: hiemstrahomeopathie@hotmail.com

NVKH: 01-1982 
KVK: 87753162