DISCLAIMER

Praktijk Hiemstra Homeopathie van Lizabeth Brouwer-Hiemstra (Kamer van Koophandel: 87753162), heet u welkom op de www.hiemstrahomeopathie.nl. Lizabeth Brouwer-Hiemstra kan deze disclaimer en de website altijd aanpassen of wijzingen zonder u daarvan op de hoogte te stellen. 

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en informatief. Ik ben geen arts. Neemt u bij klachten van welke aard ook ten alle tijde contact op met uw arts of bij spoed, bel 112. 

Beperkte aansprakelijkheid 

Lizabeth Brouwer-Hiemstra spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voor op de website opgenomen links naar websites of diensten van derden kan Lizabeth Brouwer-Hiemstra nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.