ALGEMENE VOORWAARDEN 

Tarieven 2022 

Eerste consult € 120, = 
Vervolgconsult € 90, =
Telefonisch/kort consult € 40, = (op basis van 30 minuten)
Verzending herhaalrecept zonder consult € 17,50

1e Telefonisch overleg naar aanleiding van de inname van een middel wordt niet in rekening gebracht. 

Alle overige contacten m.b.t. de praktijk – mijn kind heeft, weet je ook iets voor, zou jij iets weten voor, zal ik iets herhalen, etc. etc. – worden in rekening gebracht naar redelijkheid. 

Betaling geschiedt per factuur welke u via mail ontvangt of per pin of contant (graag zo veel mogelijk gepast betalen) na het consult. 

Factuur dient binnen 14 dagen betaald te worden. 

U ontvangt 1 herinnering kosteloos, vanaf de 2e herinnering brengen wij herinneringskosten in rekening van € 9,95. 

Vanaf 7 dagen na de 3e herinnering dragen wij de factuur over aan het incassobureau. 

De rekening kunt u indienen bij uw zorgverzekering. 

Klassieke homeopathie wordt door veel zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit de aanvullende verzekering, informeert u hierover bij uw zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt niet aangesproken. 

Afzeggen van consulten tot één werkdag (24 uur) voor aanvang is kosteloos. 

Bij niet tijdig afzeggen of niet verschijnen op de afspraak wordt de helft van de consultprijs in rekening gebracht. 

 

Contact 

Er is geen vast telefonisch spreekuur. 

U kunt mailen naar hiemstrahomeopathie@hotmail.com of bellen met telefoonnummer 06-23578572 op werkdagen tussen 9:00 en 17:00. 

 

Behandeling 

Behandeling vindt uitsluitend op afspraak plaats. De behandeling vindt plaats volgens de normen van de NVKH (Nederlandse Vereniging Klassiek Homeopaten) en de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Met alle door u verstrekte informatie zal zeer vertrouwelijk worden omgegaan. Sommige klachten kunnen na 3 behandelingen verholpen worden. Ik kan u hier na het eerste consult een indicatie over geven. Indien klachten die een langere behandeling behoeven, zal tijdens het 3e en 7e consult een evaluatie plaats vinden over de resultaten van de behandeling. 

 

Medicatie 

Indien u reguliere medicatie gebruikt, mag u deze in geen geval stoppen zonder overleg met de voorschrijver van deze medicatie. 

 

Vakantiewaarneming. 

Bij ziekte of vakantie kan de praktijk worden waargenomen door een NVKH-geregistreerde collega. De contactgegevens van de dienstdoende homeopaat staan vermeld op mijn website, bij contact

 

Klachten 

Heeft u klachten over de behandeling dan is het goed om mij dit kenbaar te maken. Levert een persoonlijk gesprek of bemiddeling niet het gewenste resultaat op dan kunt u gebruik maken van een klachtprocedure. Meer informatie daarover vindt u hier: https://www.nvkh.nl/over-ons/ klachtenafhandeling-nkvh.